• Dyżur wakacyjny

    • UWAGA! W tym roku nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w okresie od 1.07-12.07.2019 r.    • Potwierdzenie korzystania z dyżuru wakacyjnego

    • Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego jest wniesienie opłaty za żywnie do 10.05.2019r.

     Kwota wynosi 85 zł (8,50 * 10 dni). Prosimy o wpłatę na konto żywieniowe (nr konta dostepny jest w zakładce STREFA RODZICA- OPŁATY).

     W tytule przelewu wpisać należy: DYŻUR WAKACYJNY,  imię i nazwisko dziecka.


    • Harmonogram rekrutacji na dyżury wakacyjne

    • Data

     Etap zapisów/czynność rodzica

     od

     do

      

     14 marca

     od godz. 8.00

      

     1 kwietnia

     do godz. 15.00

     Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
     do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

     Formularze wniosków będą wydawane
     w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
     na internetowej stronie zapisów.

     14 marca

     od godz. 8.00

     1 kwietnia

     do godz. 15.00

     Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
     w elektronicznym systemie zapisu.

     19 marca
     od godz. 9.00

      1 kwietnia
     do godz. 24.00

     Rejestracja w systemie wniosków
     o przyjęcie na dyżur.

     19 marca
     od godz. 9.00

     2 kwietnia
     do godz. 16.00

     Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

      

      

     26 kwietnia

     godz. 13.00

     Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.

     Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
     również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
     na adresy e-mail.

     26 kwietnia

     godz. 14.00

     Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

      

     27 kwietnia

      

      

     10 maja

     Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

      

      

     17 maja

     godz. 13.00

      

     Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.

     Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
     również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
     na adresy e-mail.

     17 maja

     godz. 14.00

     Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

      

   • Na stronie serwisu Biura Edukacji opublikowane zostały wykazy dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji 2019 r. oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na dyżury wakacyjne.Link do strony poniżej.